Co teď ? 3 - Whats Now ? 3

- březen - March 2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 50 cm )  500,- EUR

zpět - back / další - next   surrealismus  shop