Tom Rossi - Tomáš Rosička, narozen 1976.

Jsem žákem Akademických malířů Jaroslava Kláta a Borise Noska.

V současné době se tvorbě věnuji ve svém volném čase.

Moje výpověď.... Všude kolem nás je energie. Energie je duší celého Vesmíru. Jak ji chceme vnímat, tak se nám projeví. Energie má mnoho tváří, jak pozitivní, tak i negativní. Já tu energii vnímám a transformuji ji do jiné podoby. Jako pohyb myšlenek barevného spektra, které přenáším na plátno. To je moje vyjádření energie v obrazech.

 

       

Tom Rossi - Tomáš Rosička, born 1976

My tutors are academic painters Jaroslav Klát and Boris Nosek. Currently I make  my  paytings my leisure time . About me and my paitings... There is energy all around us. Energy is the soul of the whole universe. The way we want to sense it is the way it appears to us. Energy has many forms, both positive and negative. I absorb it and transform like color spectrum ideas movement, which I transfer to canvas. This is the way how I express the energy in paintings.