Zóna klidu 2 - Calm zone 2

- listopad - November  2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 75 cm )  900,- EUR

zpět - back