Vodní energie - Water energy

- únor - February 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 30 cm ) sold

zpět - back