Váhy ( b ) -  Scale ( b )

- červen - August  2020 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 40 cm )  sold

zpět - back