Trhlina v prostoru - A Crak in Space

- březen - March 2016 - olej na plátně - Oil on canvas ( 80 x 100 cm )   1 000,- EUR

zpět - back