Symfonie podzimu - Symphony of autumn

- říjen - October  2017 - Akryl  na plátně - Acrylic on canvas  ( 50 x 80 cm )  500,- EUR

zpět - back