Šperk - Jewel

- únor - February 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 30 cm ) 

zpět - back