Sněhová bouře - Snow storm

- leden - January  2019 - olej  na plátně - oil on canvas  ( 70 x 50 cm )  770,-  EUR

zpět - back