Radioaktivita 3 - Radioactivity 3

- květen - May 1998 - kresba tužkou a fixem - pen and marker drawing  ( A3 ) 

zpět - back