předsíň - entrance hall

- červen - June 2008 -  olej na plátně - oil on canvas  ( 20 x 30 cm )

zpět - back