Pohled do jiné dimenze 2 - Look into another dimension 2

- květen - May 1996 - akryl na plátně - acrylic on canvas ( 70 x 50 cm )

zpět - back