Osudový moment 2  - Fateful moment 2

- červenec - July  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 120 x 80 cm )  880,- EUR

zpět - back