Nedokončená  - Unfinished

- listopad - November 1999 - Olej na plátně - Oil on canvas ( 120 x 80cm ) 

zpět - back