Měsíční akropole - Moon Acropolis

- duben - April 2003 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 80 x 75 cm ) 

zpět - back