Měsíc a moře - The moon and the sea

- březen - March 1995 - olej na plátně - oil on canvas  ( 45 x 60 cm )

zpět - back