Měsíc - Moon

 - leden - January - 1991  -  kombinovaná technika na papíře - combined art on paper ( A4 )

zpět - back