Z hlubin oceánu - From the depths of the ocean

 - červenec - July 1997 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 95 x 70 cm )  900,- EUR

zpět - back