Mayské slunce - Mayan sun

- říjen - October 2011 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 70 x 20 cм

zpět - back