Lebka- Skelet

- květen - May 1998 - kresba uhlem - charcoal  ( A3 ) 

zpět - back