Kybork

květen - May- 1994 - kresba tužkou - pen drawing - ( A4 ) 

zpět - back