Kudy teď ?  - And Now, Where To?

- květen - May 2014 - olej na plátně - oil on canvas  ( 75 x 55 cm )  600,- EUR

zpět - back