Hnědý strom - Brown Tree

- srpen - August 2002 - olej na plátně - oil on canvas  ( 50 x 38 cm ) 

zpět - back