Hledači svatého grálu - Searchers of the Holy Grail

- leden - January  2000 - olej na plátně - oil on canvas  ( 200 x 70 cm ) 

zpět - back