Brána do jiné dimenze - Gate To Another Dimension

- leden - Januar  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 80 cm )  850,- EUR

zpět - back